Uitstoot van CO2 neemt juist af door leasevoorstel

In NRC Handelsblad van 15 juni beweerde Ewout van den Berg, fiscaal-econoom en lid van het CDA, dat de CO2-uitstoot zal toenemen door de voorgestelde maatregel om de fiscale bijtelling voor zuinige lease-auto`s te verlagen. Helaas staat het artikel bol van de feitelijke onjuistheden.

Bedrijven leggen in leaseregelingen vast welke werknemers voor een lease-auto in aanmerking komen.

Doorgaans zijn dit werknemers boven een bepaald hiërarchisch niveau of diegenen die daarvoor functioneel in aanmerking komen omdat zij dagelijks veel klanten moeten bezoeken, goederen moeten vervoeren en dergelijke. Het gros van de bedrijven met een leaseregeling staat werknemers niet toe de eigen auto zakelijk te gebruiken en daarvoor kilometerdeclaraties in te dienen, vanwege de extra administratieve rompslomp die dit met zich meebrengt.

Het voorkomen van die rompslomp was juist vaak de reden een leaseregeling in te stellen. De bewering dat verlaging van de fiscale bijtelling nieuwe leaserijders zal aantrekken is derhalve zéér onwaarschijnlijk.

Ook de bewering dat door de jaarlijkse bijtelling van 22 procent veel werknemers afzien van een lease-auto is discutabel. Van de werknemers die voor een lease-auto in aanmerking komen kiest vrijwel iedereen voor die optie omdat het goedkoper is, hetgeen we op vele vergelijkingssites van `leasen of zelf kopen` kunnen vaststellen.

De bewering dat leaserijders méér privékilometers rijden is onjuist. Al meerdere malen is uit onafhankelijk onderzoek van bijvoorbeeld TNO gebleken dat leaserijders juist minder privékilometers maken. Feit is dat het leasewagenpark in Nederland bestaat uit jonge auto`s (0 - 4 jaar) die van alle moderne milieuvoorzieningen als katalysatoren en roetfilters zijn voorzien. Driekwart van de lease-auto`s rijdt op diesel of LPG. Beide brandstoffen produceren aanzienlijk minder CO2 dan benzine. De gemiddelde privé-auto is daarentegen ouder dan 4 jaar en produceert niet zelden een rokende roetpluim.

Vervanging van lease-auto`s door zuiniger exemplaren en zelfs uitbreiding van het leasewagenpark met jonge, zuinige auto`s ten koste van privé-auto`s die zakelijk worden gebruikt, is dus goed voor het milieu.