Twee krachtproeven voor de eurozone

De Europese economie staat voor twee krachtproeven. Er is een groot verschil tussen de huidige economische gegevens, die op gezonde economische omstandigheden duiden, en de zwakkere signalen die vooruitblikken op de toekomstige activiteit. En er is de strijd tussen de nieuwe president van Frankrijk Nicolas Sarkozy en Jean-Claude Trichet, de president van de Europese Centrale Bank (ECB).

Het is nog te vroeg om te zeggen welke kant het met de economie zal opgaan. De eurozone vertoonde in het eerste kwartaal het opmerkelijk snelle groeitempo van 3 procent. Met name Duitsland doet het heel goed, met een groei van 3,6 procent en het laagste werkloosheidspercentage in twaalf jaar.

Maar de index van het ondernemersvertrouwen is scherp gedaald, ook al blijft het vooralsnog op een historisch hoog niveau. De index van het consumentenvertrouwen in de eurozone is al somberder. Deze staat nu op een niveau dat duidt op een dalende omzet.

Dat is lang niet zwak genoeg om Jean-Claude Trichet zijn wens om de dreiging van toekomstige inflatie te bevechten te laten heroverwegen. Daarom kijkt de Europese centrale bank graag door het huidige inflatiepeil van 1,9 procent heen, dat op zichzelf laag genoeg is om de teugels te laten vieren. De centrale bank laat zich leiden door de groei in het geldaanbod – een verontrustend snelle 10,7 procent in mei.

Sarkozy denkt dat Trichet te hard op de rem trapt en de euro overwaardeert door een onnodig hoge rente. De euro is zeker in waarde gestegen – 15 procent ten opzichte van de dollar sinds de lancering van de eenheidsmunt in 1999 en meer dan de helft sinds het dieptepunt in 2001.

Of de Europese centrale bank nu wel of niet verantwoordelijk is voor de waardestijging van de munt, de sterke euro heeft de export nog niet veel schade berokkend. Zelfs in april, toen de resultaten van de regio enigszins zwakjes waren, stond de Duitse export nog altijd op een peil dat 13 procent hoger was dan een jaar geleden.

Dat succes duidt erop dat Frankrijk meer behoefte heeft aan hervormingen van zijn arbeidswetgeving dan aan een lagere euro.

Jean-Claude Trichet is Frans, maar het is nu eenmaal zijn baan om een verantwoordelijke Europeaan te zijn. Daarom zal er een duidelijke overwinning van de tegenpartij voor nodig zijn om hem tot inkeer te brengen. Hij weet wat hij wil. Hoe hoger de rente, des te zekerder hij is over de inflatie – en des te meer ruimte hij heeft om in te grijpen als de Europese groei in 2008 afneemt.

Ian Campbell

Voor meer commentaar uit Londen: www.breakingviews.comVertaling Menno Grootveld