Nederlandse student al blij met een zesje

Nederlandse student al blij met een zesje

Den Haag. Een overgrote meerderheid van de Nederlandse studenten aan universiteiten neemt bij het afleggen van tentamens genoegen met een krappe voldoende. Uit Europees onderzoek onder studenten uit tien verschillende landen blijkt dat Nederlanders het vaakst tevreden zijn met een zesje. Dat staat in de gisteren gepubliceerde WO-Monitor, een rapport van de Vereniging van Nederlandse Universiteiten waarin de kwaliteit van academici wordt geanalyseerd. Van de bijna duizend afgestudeerden die in Nederland werden ondervraagd, stelde 34 procent zo hoog mogelijk cijfers te willen halen. In de andere landen zijn studenten meer gebrand op het halen van hoge cijfers. Het gemiddelde van de tien onderzochte landen lag op 59 procent. Spaanse studenten zijn het fanatiekst: 71 procent gaf aan grote waarde te hechten aan hoge cijfers. „De cijfers suggereren dat het studiegedrag van de Nederlandse studenten vooral gericht is op het halen van tentamens”, zo stelt het rapport. „Dit in tegenstelling tot de overige landen, waar een meerderheid van de studenten zich verder in de stof heeft willen verdiepen en/of hoge cijfers heeft willen halen.” Uit het onderzoek blijkt dat Nederlandse studenten, in vergelijking met Europese studiegenoten, tijdens hun studie de meeste buitenlandse ervaring opdoen. (ANP)