Natuurplanbureau: natuur Nederland staat er slecht voor

UTRECHT, 28 juni. - Ongeveer tweederde van de internationaal belangrijke natuur in Nederland voldoet niet aan de Europese natuurdoelen. Bijzondere stukken natuur in onder meer de duinen, de laagveenmoerassen en de getijdenwateren staan er slecht voor. Dat stelt het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) in een rapport dat de organisatie gisteren heeft gepresenteerd. ”De milieu-, water- en ruimtecondities in tweederde van de belangrijke gebieden zijn onvoldoende om de Europese natuurwaarden in Nederland te beschermen. Zo is er onvoldoende water van goede kwaliteit voor de natte habitats”, aldus het MNP. ”Verbetering van deze condities is één van de voorwaarden om de natuurdoelen te bereiken.” Als voorbeeld voert het planbureau het Naardermeer op. Het eerste natuurgebied van Natuurmonumenten is een belangrijk broedgebied van onder meer purperreiger, zwarte stern en snor, maar staat voortdurend onder druk.