Kamer tevreden over akkoord EU-verdrag

De Tweede Kamer is tevreden over het onderhandelingsresultaat dat het kabinet heeft behaald tijdens de EU-top over een nieuw Europees verdrag. Alleen de SP, de PVV en de Partij voor de Dieren zeggen kiezers bij een eventueel referendum te adviseren tegen te stemmen.

Dat bleek gisteravond tijdens het debat over de Europese top van afgelopen vrijdag. De discussie in de Kamer spitste zich toe op veto’s die lidstaten opgeven volgens de nieuwe afspraken in Brussel.

Vanaf 2014 willen de Europese lidstaten op terreinen als asiel en migratie, energiebeleid en criminaliteits- en terrorismebestrijding bij meerderheid van stemmen beslissen. Nu is dat bij unanimiteit. Namens de SP stelde Kamerlid Van Bommel dat het opgeven van veto’s het draagvlak voor de EU ondergraaft. Volgens hem kan Nederland hierdoor gedwongen worden „een bepaalde hoeveelheid immigranten op te nemen”. De Roon (PVV) noemde de EU-top „goed nieuws voor Turken en andere profiteurs”. Hij verwees naar uitspraken van de Duitse bondskanselier Merkel. Zij stelde dat een verwijzing in een nieuw verdrag naar toetredingscriteria voor kandidaat-lidstaten de deur open zet voor nieuwe landen.

De andere partijen leverden forse kritiek op de SP en PVV. Ormel (CDA) noemde de SP de StagnatiePartij en de PVV de Partij voor de Verkwanseling van de Vrijheid. „Een angstig Nederland dat zich terugtrekt achter de Hollandse waterlinie loopt juist extra risico te worden overstroomd door illegale immigratie.”

Of er een referendum komt, werd gisteravond niet duidelijk. PvdA-fractievoorzitter Tichelaar zei dinsdag vóór te zijn. Kamerlid Blom (PvdA) herhaalde gisteren dat zijn partij, die voorstanders van een referendum aan een Kamermeerderheid kan helpen, daarover beslist nadat het kabinet advies bij de Raad van State heeft ingewonnen. Dat gebeurt volgend jaar, als de EU klaar is met het opstellen van een nieuw verdrag.