Opinie

Ingeburgerd

Je kunt misschien wel nooit voor honderd procent ingeburgerd zijn. De al jaren in Nederland wonende en perfect Nederlands sprekende Franse collega van mijn buurman: „Jammer, pindakaas.”