Authentieke dingen zien

Arnhem legt zich toe op verhalen die ouders en grootouders aan elkaar door vertellen.

Geschiedenis is van en voor gewone mensen. Dat is het belangrijkste uitgangspunt van het Arnhemse voorstel. Centraal staat de ‘Canontoren’, een futuristisch ontwerp dat zal verrijzen tegenover het Nederlands Openluchtmuseum. Inhoudelijk richt Arnhem zich op overdracht van kennis van generatie op generatie. Door de ervaringen met het Nederlands Openluchtmuseum weet de gemeente dat het belangrijk is dat ouders en grootouders over hun herinneringen kunnen vertellen.

Het Nationaal Historisch Museum in Arnhem richt zich op gezinnen met kinderen, op scholen en op ‘inburgeraars’. Volgens burgemeester Paulien Krikke zijn dit groepen die al komen bij het Nederlands Openluchtmuseum en het nabijgelegen Burgers’ Zoo.

Anders dan de andere twee steden zal het NHM in Arnhem de ‘canon’ zonder terughoudendheid presenteren. De toren telt vijftig canonvensters, die verdeeld zijn over vijf ringen.

In de eerste ring wordt een beeld geschetst van de prehistorie en de Romeinse tijd, terwijl de twintigste eeuw in de vijfde ring ligt vanwaar de bezoeker uitkijkt over het Nederland van vandaag. „Het idee is dat je, eenmaal bovenin de toren, bij het ‘nu’ uitkomt en over de wereld uitkijkt,” aldus Krikke.

De verspringende vloeren bieden van boven naar beneden zicht op de belangrijkste objecten en de dynamiek van de geschiedenis door de eeuwen heen. Het gebouw weerspiegelt volgens Krikke op een filosofische manier de realiteit. „Je loopt naar boven en kan dus achterom kijken, terug in de tijd, maar je kan niet vooruit zien, de toekomst in.” De zesde ring – de ‘Bovenverdieping van Nederland’ – moet een forumfunctie gaan vervullen en is uitgerust met een auditorium en een radio- en televisiestudio.

Ook Arnhem wil, net als Den Haag, extra aandacht besteden aan het onderwerp migratie. ‘De Gang van je Voorouders’ is een tentoonstelling waarbij de Nederlandse geschiedenis wordt verbonden met de persoonlijke historie van bezoekers. Krikke: „Veel van onze voorouders stapten pas later in in onze geschiedenis. Migratie hoort bij de mensheid. Het is belangrijk om dat duidelijk te maken.”

Het NHM wil geen virtuele presentaties. „Daarvoor gaan mensen niet naar een museum. Ze willen authentieke dingen zien en echte verhalen horen.” Laat de bezoeker een tijdperk beleven. „Via 3D-projecties, geluid en geuren kan je iemand laten voelen hoe het moet zijn geweest om in de Middeleeuwen op een schip te werken.”