Straling bij VROM

Jan Blokker schrijft op maandag 25 juni in nrc.next over minister Cramer (VROM, PvdA) die onderzoek laat doen naar de stralingsrisico’s van UMTS-masten; risico’s waarvan ze weet dat die niet bestaan. Blokker rakelt daarbij ook de beschamende zwendel op die Nederland in de jaren vijftig heeft beroerd: de verkoop van niet-werkende afschermingsapparatuur om zogenaamd de niet-bestaande werking van niet-bestaande ‘aardstralen’ te neutraliseren.

Het is echter nog erger dan Blokker beschrijft. Wie op google ‘aardstralen VROM’ intypt, leest dat er nog in 1998 op het ministerie van VROM een wichelroedeloper actief is geweest en dat er na ‘onderzoek’ niet-werkende afschermapparatuur in een zogenoemd stiltecentrum voor ambtenaren is geplaatst om opnieuw de werking van deze niet-bestaande ‘aardstralen’ te neutraliseren.

Deze ‘afgeschermde’ ruimte is in 1998 door de als intellectueel gekenschetste PvdA-minister Pronk geopend. Pas in juli 2004 zijn er door het Tweede Kamerlid Antoinette Vietsch (CDA) kritische vragen over gesteld. Het ministerie van VROM heeft toen alles uit de kast gehaald om dit Kamerlid af te schepen en niet willen toegeven dat de overheid zich met bedroevende pseudowetenschap had beziggehouden. En Balkenende maar denken dat Nederland een kennisland is!

G.C. Molewijk

Amsterdam