Geen Fokke & Sukke vandaag, maar Marabu uit Hongarije

Fokke & Sukke doen mee aan een Hongaarse uitwisseling.

Het duo verschijnt in een Hongaarse krant als ‘Feri & Sanyi’, hier staat soms Marabu, een Hongaarse cartoonist.

De makers van Fokke & Sukke (Jean-Marc van Tol, John Reid en ondergetekende) waren onlangs in Boedapest voor de opening van een tentoonstelling van hun werk in Hongaarse vertaling. Daar werden ook afspraken gemaakt voor een uitwisseling met de Hongaarse krant Népszabadság: elke maand krijgen de lezers van die krant te zien welk commentaar Feri & Sanyi (want zo heten de cartoonvogels daar) hebben op het internationale nieuws.

Daar krijgen de lezers van nrc.next en NRC Handelsblad een Hongaarse cartoon voor terug van Marabu, van wie u hierboven de eerste bijdrage ziet. Hij koos de westerse soldaten in Irak als onderwerp, onder andere naar aanleiding van de niet-martelingen door Nederlandse troepen in Irak in 2003, zoals dat vorige week bij ons in het nieuws kwam.

Marabu is het pseudoniem van Szabó László Róbert. Hij is in 1962 geboren en maakt sinds 1988 cartoons. Hij heeft verschillende genres beoefend, tegenwoordig tekent hij vooral strips.

Marabu is nauw verbonden aan het grootste politieke dagblad, het sociaal-liberale Népszabadság. Zijn cartoons verschijnen praktisch elke dag in die krant, tegenwoordig ook op de voorpagina. De hoofdredacteur noemde hem „de filosofische cartoonist” van de krant. Verder werkt Marabu onder andere voor enkele humoristische en satirische tijdschriften en een succesvol vrouwenblad (Nõk Lapja).

De uitwisseling zal doorgaan tot in maart van het volgende jaar, en zal afgesloten worden met een bijdrage aan het LOW Festival (Low Countries). Hier zal een kleine tentoonstelling worden ingericht met de tekeningen van Marabu en van Reid, Geleijnse en Van Tol. Het LOW festival is een Nederlands/Vlaams cultureel festival in Hongarije in de periode 15 februari tot en met 12 maart 2008.

Tot die tijd zal Marabu incidenteel in nrc.next verschijnen.

Bastiaan Geleijnse (1967) maakt met John Reid (1968) en Jean-Marc van Tol (1967) de dagelijkse cartoon Fokke & Sukke.

Kijk voor meer Marabu op zijn homepage (ook in het Engels): www.marabulap.hu