Belastingen stijgen weer in lidstaten EU

BRUSSEL. De gemiddelde belastingdruk in de Europese Unie is voor het eerst in jaren weer gestegen. In 2005, het laatst gemeten jaar, lag de druk op 39,6 procent van het bruto binnenlands product. In 2004 was het nog 39,2 procent. Daarmee kwam een einde aan een trend van steeds lagere belastingen die in 1999 was ingezet, aldus Eurostat, het statistisch bureau van de EU. De belastingdruk wordt gemeten door alle belastingen - inkomstenbelasting, btw, vermogensbelasting etcetera - plus de sociale zekerheid bij elkaar op te tellen en af te zetten tegen het bruto binnenlands product. Binnen de EU zijn grote verschillen. Zweden en Denen betalen respectievelijk 51 en 50 procent en zijn de grootste belastingbetalers. Roemenen en Litouwers betalen het minst met rond de 28 procent. De Nederlander betaalt met 38,2 procent van het bbp minder dan het EU-gemiddelde.