Systeem om geweld te kunnen voorspellen

Rotterdam. Een Australische onderzoeker van de University of Western Sydney in Australië heeft een systeem ontwikkeld om te kunnen voorspellen of mensen op het punt staan agressief te worden. Dit schrijft ze in Journal of Advanced Nursing. Ze interviewde het verplegend personeel op de EHBO-afdeling van een ziekenhuis en observeerde bijna driehonderd uur lang patiënten. Zestien keer werd er iemand agressief. Achteraf was dat te voorspellen geweest volgens de vijf kenmerken van het door de onderzoeker ontwikkelde STAMP-systeem: intimiderend Staren, spreken op luide en sarcastische Toon, Angstig gedrag, in zichzelf Mompelen en geagiteerd ijsberen (`Pacing`). Volgens de onderzoeker zou het systeem ook buiten het ziekenhuis toepasbaar zijn.