PvdA: referendum over EU-verdrag

De PvdA-fractie in de Tweede Kamer is voor een referendum over het dit weekend gesloten Europees verdrag. Fractievoorzitter Jacques Tichelaar wil dat dit aan de kiezer wordt voorgelegd. „Er is nu geen enkele reden om géén referendum te houden”, aldus Tichelaar.

Een nieuw referendum ligt gevoelig in de coalitie van CDA, PvdA en ChristenUnie. CDA en ChristenUnie zijn tegen. De PvdA was in het eigen verkiezingsprogramma voor een referendum. In het coalitieakkoord is afgesproken dat de Raad van State eerst met een advies komt. Pas daarna wordt besloten.. Tichelaar zegt dat hij na dat advies, dat niet voor het einde van het jaar wordt verwacht, een definitief standpunt inneemt. „Dat is de afspraak in de coalitie. Maar tot die tijd wil ik niet met meel in de mond spreken.”

De PvdA was in 2005, als oppositiepartij, een van de initiatiefnemers van het referendum voor de Europese Grondwet. Een ruime meerderheid wees bij dat referendum de Grondwet af. Volgens Tichelaar doet het nieuwe verdrag recht aan het Nederlandse ‘nee’. Zo is veel Europese symboliek geschrapt, zijn de criteria voor uitbreiding duidelijker vastgelegd en hebben de nationale parlementen meer invloed. „Hiermee kunnen we terugkomen bij de kiezer.” Het standpunt van de PvdA betekent dat een Kamermeerderheid (PvdA, SP, PVV, GroenLinks, D66) nu voor een referendum is.

Fractievoorzitter Van Geel (CDA) laat weten niet verbaasd te zijn over de opvattingen van Tichelaar. „Het is bekend dat de PvdA voorstander is van een referendum, net zoals het bekend is dat het CDA tegen referenda is”, aldus zijn woordvoerder. Dat Tichelaar zich nu voorlopig voor een referendum over het Europese verdrag uitspreekt is een bevestiging van de PvdA-lijn. Maar Tichelaar zegt ook dat hij zich aan de afspraak uit het regeerakkoord houdt, en die is: eerst het advies van de Raad van State afwachten”, aldus de fractiewoordvoerder. De ChristenUnie, in 2005 tegenstander van de Grondwet, wilde vanochtend niet reageren.