20 pct studenten is allochtoon

Het aantal allochtone studenten in het hoger onderwijs is in twaalf jaar tijd verdubbeld tot bijna 125.000 dit studiejaar. Ze maken nu eenvijfde deel uit van alle studenten in het hoger onderwijs. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral het aantal niet-westerse allochtone vrouwelijke studenten is toegenomen. (NRC)