Curaçao moet van rechter stroomprijs verhogen

Het Curaçaose bestuur moet de prijzen van water en elektra binnen drie weken verhogen. Dat bepaalde de rechter op Curaçao in een door het overheidsbedrijf Aqualectra aangespannen rechtszaak. Volgens de rechter is de weigering van Curaçao om de tarieven te verhogen in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Consumenten op Curaçao betalen ruim 0,20 euro voor een kilowattuur elektriciteit en een kleine 6 euro per kubieke meter water. Deze prijzen worden nu met respectievelijk 8,3 en 5,4 procent verhoogd. Om armere gezinnen tegemoet te komen blijven de tarieven voor de eerste 7 kubieke meter water en 150 kilowattuur gelijk.

Met het oog op deze armere gezinnen stelde het Curaçaose bestuurscollege eind 2005 een energiefonds in. Door bijdragen van verschillende overheidsbedrijven groeide het energiefonds tot circa 20 miljoen euro, waarmee de gevolgen van de stijgende olieprijzen voor de consument werden gecompenseerd. De tarieven voor water, elektra en benzine werden bevroren op het niveau van juli 2005.

Ondertussen zou de Curaçaose energiesector beheersbaar worden gemaakt. Inmiddels is het energiefonds geslonken tot 1 miljoen euro en heeft nutsbedrijf Aqualectra ruim 22 miljoen euro voorgefinancierd. Daardoor kan Aqualectra niet meer voldoen aan zijn verplichtingen jegens investeerders. Ook keert het nutsbedrijf sinds september 2006 geen dividend meer uit aan Mirant Curaçao Investment, dochter van het Amerikaanse energieconcern Mirant, dat de zeggenschap over Aqualectra bezit.

Mirant is voornemens zijn belang in Aqualectra te verkopen. Mirant stootte zijn aandeel op andere Caraïbische eilanden al af aan het Japanse Marubeni. Aqualectra vreest dat de invloed van Mirant of zijn opvolger te groot wordt als de aandelen worden verkocht met een achterstallige dividenduitkering.

Het bestuur van Curaçao wilde de prijsstijging van water en elektra uitstellen tot na de voltooiing van een door het Curaçaose bestuur gelast onderzoek bij Aqualectra. Volgens het Curaçaose bestuur opereert het nutsbedrijf inefficiënt. Maar de rechter vond het niet reëel de tariefsverhoging hiervan af te laten hangen.