Topmanager weet te weinig over India

Het is droevig gesteld met de kennis van westerse topmanagers over opkomende markten zoals India en Rusland. Zo denkt 14 procent dat wodka het belangrijkste exportproduct van de Russen is, ruim de helft van hen weet niet met welke munt in India betaald wordt.

Dit blijkt uit een onderzoek onder 800 managers in Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland en de VS door onderzoeksbureau Datamonitor. De vragen gingen over de zogenaamde ‘BRICS-landen’ (Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika). Ruim 60 procent van de ondervraagden ziet in dat het cruciaal is voor hun bedrijf om zaken te doen in die landen. 70 procent denkt vervolgens wel dat die landen technologisch flink achterlopen op het Westen.

Gerard Vaandrager, directeur van het Nederlands Centrum voor Handelsbevordering, denkt dat het kennisniveau in Nederland hoger is. „Nederland is een handelsnatie, we verdienen veel met export. Automatisch weet je dan meer over andere landen”. Hij zegt dat de VS veel minder verdienen aan export, waardoor het minder naar buiten toe gericht is. Ook Frankrijk is meer gesloten, constateert hij.

Uit het onderzoek blijkt verder dat managers India het meest aantrekkelijke BRICS-land vinden om zaken mee te doen, nog voor China. Rusland wordt door ruim eenvijfde van de respondenten als het minst prettig ervaren.