Poolse angst voor verdrag is te verdedigen

In het artikel `Polen wil met `vierkantswortel` van Lionel Penrose meer stemgewicht in de Europese Unie` (NRC Handelsblad, 19 juni) staat dat volgens de Polen de stemmen in de Raad van Ministers via een wortelfunctie moeten worden verdeeld. Dit zou iedere EU-inwoner evenveel macht geven.

In het hoofdredactioneel commentaar van die dag wordt het Poolse standpunt echter afgewezen. Het zou namelijk ”uit democratisch oogpunt gewenst zijn dat alle burgers van de Unie ongeveer evenveel macht krijgen”. Maar dit is nu precies wat de Polen willen.

Polen baseert zich op een oud stukje verkiezingswiskunde. Ze hebben alleen onder vrij simplistische aannames gelijk. De Poolse angst dat het Grondwettelijk Verdrag te veel macht geeft aan heel grote of heel kleine landen is echter goed te verdedigen. Een middelgroot land als Nederland zou zich hier ook zorgen om moeten maken. Helaas hebben we het te druk met het schrappen van de Europese vlag en de Europese hymne.