Topberaad over vrije wereldhandel gestrand

Het internationale beraad over een verdere liberalisering van de wereldhandel is voorlopig gestrand. De onderhandelaars van de vier grote blokken binnen de wereldhandelsorganisatie WTO – de Verenigde Staten, de Europese Unie, India en Brazilië – komen er voorlopig niet uit, zo meldden Europese en Braziliaanse bronnen gisteren.

De vier partijen (ook wel G4 genoemd) zijn bijeen in het Duitse Potsdam. De 150 lidstaten van de WTO moeten het vooral zien eens te worden over het afbouwen van subsidies en invoertarieven in de landbouw. Daarnaast is liberalisering van de handel in industriegoederen en het vrijmaken van de dienstensector belangrijke agendapunt.

Het falen van de G4 om afspraken te maken over deze thema’s betekent volgens critici dat het handelsberaad de komende jaren stil zal liggen. Succes op deze bijeenkomst werd als cruciaal gezien voor het verdere verloop van de handelsbesprekingen, die vorig jaar werden opgeschort en dit jaar weer werden opgepakt.

De besprekingen zouden moeten uitmonden in een multilateraal handelsakkoord waar alle 150 lidstaten van de WTO mee moeten instemmen. De Indiase minister van handel, Kamal Nath, zei dat de WTO ondanks het mislukken van het overleg in Potsdam „niet dood” is, maar dat het „multilaterale proces” gewoon zal doorgaan.

De WTO-besprekingen vormen een complex geheel waarin westerse landen en armere landen erg andere belangen hebben. Het afbouwen van handelsbarrières in de landbouw vormt een belangrijk agendapunt voor ontwikkelingslanden, waar de economie in veel gevallen op de agrarische sector draait. Voor de Westerse landen is opening van de dienstensector in ontwikkelingslanden van groot belang. Daarnaast dringen zij aan op ruimere toegang van industrieproducten op de markten van armere landen.

De WTO-besprekingen hebben eerder de nodige tegenslagen gekend. Een daarvan vormde de ministersconferentie in de Mexicaanse badplaats Cancun in 2003. De ontwikkelingslanden vormden daar voor het eerst samen een blok tegen de Westerse landen. (ANP, Reuters)