Rusland tegen nieuw voorstel over een onafhankelijk Kosovo

New York, Belgrado. Rusland heeft een nieuwe ontwerpresolutie voor de Veiligheidsraad van de VN over de toekomst van Kosovo verworpen, omdat die er bij voorbaat van uit gaat dat Kosovo onafhankelijk moet worden. De tekst van de ontwerpresolutie, die is opgesteld door de VS, Frankrijk en het Verenigde Koninkrijk, circuleert vanaf woensdag onder de leden van de Veiligheidsraad. De indieners stellen voor een besluit van de Veiligheidsraad over de toekomst van Kosovo 120 dagen uit te stellen en die tijd te besteden aan nieuwe onderhandelingen tussen Servië en Kosovo. Na die 120 dagen moet een VN-gezant verslag uitbrengen. Daarna zou het plan van de Finse VN-gezant Martti Ahtisaari moeten worden uitgevoerd, hetgeen betekent dat Kosovo onafhankelijk wordt onder internationaal toezicht. Behalve Rusland wil ook Kosovo van de voorgestelde oplossing niets weten.