Defensie hield aard gevechten Chora stil

Nederlandse troepen in Uruzgan hebben niet alleen afgelopen week, maar al vanaf 26 april zware gevechten geleverd met de Talibaan rond het plaatsje Chora. Dat blijkt uit verschillende bronnen op het ministerie van Defensie. Defensie meldde eerder dat het „onrustig” was in het gebied rond Chora.

In de wekelijkse persberichten benadrukte het ministerie vooral de humanitaire kanten van de ‘wederopbouwmissie’ in Uruzgan. De vijandelijkheden rond Chora werden slechts summier aangestipt. Details over de ware omvang van de gevechten werden daarbij niet gegeven.

Operatie ‘Adalat’ zet de missie in de rest van Uruzgan onder druk, zo blijkt. De voortdurende inzet rond Chora legt een groot beslag op het toch al geringe aantal militairen. Daardoor komen ze niet toe aan patrouilles in andere delen van de provincie. Volgens de Commandant der Strijdkrachten (CDS), generaal Dick Berlijn, zullen de Nederlanders echter vanaf nu permanent aanwezig blijven in de strategisch belangrijke zone, die zich midden in Talibaangebied bevindt. „Dit is niet iets wat we zomaar gaan opgeven.”

Afgelopen maandag sprak Berlijn tijdens een persconferentie naar aanleiding van de dood van de 44-jarige sergeant-majoor Leunissen voor het eerst van „zware gevechten”. Die waren toen al enkele weken aan de gang, zo blijkt. Op 26 april liepen de Talibaan een politiepost aan de rand van Chora onder de voet. Nederlanders schoten te hulp. Sindsdien is bijna dagelijks sprake van vuurgevechten en artilleriebeschietingen.

De afgelopen week zetten de Talibaan een massale aanval in op Chora, die de Nederlanders en de Afghaanse regeringstroepen maar ternauwernood konden afslaan. Generaal Berlijn noemde de situatie vanmorgen tijdens een persconferentie „heel kritisch”. De CDS meldde dat vele honderden Nederlandse militairen zijn ingezet om het offensief te keren. Inmiddels, zo zei Berlijn, is de situatie weer „redelijk stabiel”.

De generaal zei vanmorgen dat hij de zogeheten ‘inktvlek’ in Uruzgan wil „oprekken”. Hij erkende echter dat dit moeilijk wordt, als de Afghaanse veiligheidstroepen niet aanzienlijk worden uitgebreid. „Als er geen ANAP (Afghaanse hulppolitie, red.) komt, dan wordt de uitbreiding bemoeilijkt”, aldus Berlijn.

De Commandant der Strijdkrachten moet nog met de commandant van de Task Force Uruzgan, kolonel Van Griensven, bespreken wat de effecten zijn van de situatie rond Chora op de lange termijn.

Nederlandse ondercommandanten in Uruzgan spraken al eerder hun zorgen uit over druk op de ‘inktvlek’. Onderofficieren en luitenants van de Alfa ‘Tijger’-compagnie schreven op 6 februari in een brandbrief dat als gevolg van de verslechterde veiligheidssituatie de Areas of Responsability (gebieden waarvoor ze verantwoordelijk zijn, red) „tot twee keer toe [waren] verkleind”. Volgens de militairen hebben de inkrimpingen geen effect gesorteerd: „Op dit moment hebben we wat druppels geknoeid en hebben niks onder controle. De Talibaan hebben overal Freedom of Movement (kunnen gaan en staan waar ze willen, red.)” Het ministerie van Defensie ontkent dat de Nederlandse ‘inktvlek’ is verkleind. Volgens een woordvoerder gaat het slechts om kleine ‘aanpassingen’. Zo heeft de Task Force zich meer geconcentreerd op de stedelijke gebieden, „waar we echt het verschil kunnen maken”. Dat betekent dat we meer rurale gebieden, waar niemand zit, wat meer links laten liggen.”

Volgens de woordvoerder ontbrak het de ondercommandanten aan een totaaloverzicht. Na een tweetal gesprekken met de militairen zou de onrust zijn weggenomen.

Chora: pagina 3