Opbouw pensioen gelijk in EU

Werknemers in de hele Europese Unie moeten uiterlijk vanaf hun 25ste jaar een aanvullend pensioen kunnen opbouwen. Het Europees Parlement heeft daartoe gisteren een voorstel aangenomen van Ria Oomen-Ruijten (CDA). De Europese Commissie had eerder voorgesteld om pensioenen op te bouwen vanaf hooguit het 21ste jaar, vier jaar eerder dan de Nederlandse praktijk. „Maar daarbij zouden dan veel uitzonderingen gelden. Dan is 25 jaar een betere balans”, zei Oomen. De gekozen leeftijd is gunstig voor Nederlanders die bijvoorbeeld in Duitsland werken. Daar begint de pensioenopbouw pas vanaf dertig jaar. „Bovendien hebben we afgesproken dat opgebouwde rechten niet mogen vervallen als een werknemer het bedrijf verlaat”, vult Oomen aan. Die praktijk geldt nu ook in Duitsland, tot schrik van menig Nederlandse grensarbeider. „Mensen zullen aanzienlijk gemotiveerder zijn om een betere baan te zoeken.” De maatregelen maken deel uit van een groter pakket voorstellen om regels voor de aanvullende pensioenen in de EU-landen gelijk te trekken. De SP stemde tegen het rapport. De partij vindt dat pensioenen een nationale zaak moeten blijven. Het Nederlandse stelsel zou ondermijnd worden als Europa meer zeggenschap krijgt over de nationale regelingen. (ANP)