‘Uitstel besluit Kosovo’

De VS en enkele Europese landen willen uitstel van een besluit van de VN-Veiligheidsraad over de staatkundige toekomst van Kosovo.

Ze willen vandaag de overige leden van de Veiligheidsraad een ontwerpresolutie voorleggen waarin vier maanden uitstel voor het nemen van een besluit wordt bepleit. In die periode willen ze Rusland zo ver brengen in te stemmen met de onafhankelijkheid van Kosovo en de regeringen van Servië en Kosovo de kans geven alsnog overeenstemming over de toekomst van Kosovo te geven. Servië en Rusland zijn tegen onafhankelijkheid van Kosovo.

Volgens bronnen bij de VN zal de kwestie-Kosovo worden besproken door de Amerikaanse president Bush en zijn Russische collega Poetin als ze elkaar op 2 juli in Kennebunkport ontmoeten. Bush bepleitte onlangs in Tirana nog een snel besluit over Kosovo.

Ook hoofdaanklager Carla Del Ponte van het Joegoslavië-tribunaal heeft de Veiligheidsraad gisteren om uitstel van het besluit over Kosovo gepleit. Zij zei bang te zijn dat Servië zich niet zal inspannen om nog gezochte oorlogsmisdadigers te arresteren als Kosovo op korte termijn onafhankelijk wordt. (VIP, Reuters)