Atheense politie in opspraak om slaan dieven

Een ranselpartij op het politiebureau van het centrale plein Omónia in Athene heeft afgelopen dagen voor grote beroering gezorgd in Griekenland. Het bijzondere van de mishandelingen was dat de twee gepakte tasjesdiefjes niet alleen werden geslagen, maar ook elkaar moesten slaan.

De video die op tv wel tien minuten werd vertoond – in werkelijkheid duurde de séance nog veel langer – laat zien hoe de diefjes, één uit Kazachstan, één uit Albanië, na reeds afgeranseld te zijn, elkaar oorvijgen moeten toedienen op bevel van een griezelige politieman die „harder, harder” roept. Ze moeten elkaar ook uitschelden.

De scène dateert van vorig jaar september en het filmpje, dat door andere politiemannen is opgenomen, is intussen onder het personeel van de Atheense politie rondgegaan. Het werd als ‘grap’ beschouwd.

Vijf politiemannen zijn inmiddels op non-actief gesteld, onder wie de chef van het bureau waarover nu allerlei andere klachten binnenkomen. Vanwege het spectaculaire karakter krijgt deze affaire oneindig meer aandacht bij media en publiek dan de tientallen veel ernstiger gevallen van marteling en seksuele mishandeling, die zich ook al onder de vorige, socialistische regering hebben voorgedaan. Slachtoffers waren veelal immigranten en Roma.

Griekenland is door het Europese Hof voor de Rechten van de Mens al verscheidene malen veroordeeld, waarbij schadevergoedingen werden toegekend. Boetes van veertig tot zestig euro vormden de hoogste straffen maar in de meeste gevallen werd de zaak geseponeerd. Folteraars werden gewoonlijk ‘overgeplaatst’.

Straffeloosheid is de ernstigste klacht van internationale lichamen als de Commissie voor de Mensenrechten van de Raad van Europa, Amnesty International en andere organisaties die ieder jaar komen met rapporten. Ook de overvolle Griekse gevangenissen krijgen daarbij ruime aandacht. De publiciteit binnen Griekenland bleef minimaal, maar het rumoer van dit weekeinde kan wellicht heilzaam werken. Een zeer boze premier Karamanlis heeft al gepleit voor „voorbeeldige straffen”. Een kleine links-radicale partij eiste het aftreden van de minister van Orde, Byron Polydoras, die zich intussen heeft afgevraagd: „Wat moet ik in een politiekorps met zulke schaamteloze figuren.”

Bekijk het filmpje via www.nrc.nl/buitenland