Akkoord over participatietop

Het kabinet en de sociale partners willen op de participatietop toch over de aanpassing van het ontslagrecht spreken. Vanmorgen bereikten CDA, PvdA en ChristenUnie daarover onderling een akkoord.

Minister Donner (Sociale Zaken, CDA) maakte daarop bekend dat de participatietop op 27 juni zal plaatsvinden.

Onenigheid over de agenda, met name de versoepeling van het ontslagrecht, belemmerde de vaststelling van een datum voor de top. De vakbeweging, maar ook coalitiepartijen PvdA en ChristenUnie, verzetten zich tegen versoepeling van het ontslagrecht.

Op de top zullen voorstellen ter verbetering en modernisering van het ontslagrecht besproken worden. Onder meer worden oudere werknemers ontzien en krijgen flexwerkers meer bescherming.

Minister van Financiën Bos (PvdA) zei vanmorgen „blij te zijn voor mensen die thuis zitten zonder werk en die nu aan een baan geholpen gaan worden.”

De vakbeweging en de werkgeversorganisatie tonen zich tevreden met de agenda voor de top. FNV-voorzitter Jongerius: „Wij willen nu snel concrete afspraken maken over banen voor de mensen die nog aan de kant staan.” Ook VNO-NCW is vol vertrouwen.