De lezer schrijft over beurskoersen in de krant

Tot mijn grote schrik hebt U de opmaak van uw financiële pagina drastisch gewijzigd door om de andere regel een grijze balk over de koersenlijst af te drukken. Mijn oude ogen kunnen zwarte cijfers op een grijze ondergrond niet meer lezen. Uw koerspagina is voor mij onleesbaar geworden.

Ik verzoek U de vroegere opmaak van de beurspagina te herstellen, om Uw oudere lezers van de kwelling van de grijze balken te verlossen.

Zoals het nu geworden is, is Uw krant voor mij waardeloos. En waarom nu toch? U had alles zo keurig voor elkaar, waarom dat nu welbewust te gaan bederven?

Wilt U oudere lezers liever kwijt of had U dat niet zo bedoeld? Ik verwacht wel een verklaring, maar dit kan ik in geen geval accepteren. Dit is een noodsignaal.

W.J. Suringar

Hilversum

De krant antwoordt

Aandelenkoersen, prijzen van grondstoffen en andere handelsinformatie behoren tot de wortels van deze krant, daterend van diep in de negentiende eeuw. Nog altijd besteedt NRC Handelsblad voor een niet specialistisch dagblad veel ruimte aan beurskoersen: een hele pagina per dag en tweeënhalve pagina’s op zaterdag. Dit is zeker geen vanzelfsprekendheid meer bij kranten. Voor veel actief beleggende lezers is internet immers al jaren de belangrijkste bron van koersinformatie.

De krant valt eens per etmaal in de bus, met koersen die op doordeweekse dagen ten minste vier uur oud zijn. Voor menig belegger is dat vandaag de dag te laat. NRC Handelsblad wil en kan niet aan deze ontwikkelingen voorbijgaan. Daarom zullen we de komende maanden een aantal veranderingen doorvoeren in de beurskoersen die we in de krant afdrukken.

Een eerste stap hebben we vorige week gezet. De koersen van niet-beursgenoteerde beleggingsfondsen verschijnen nu in de vorm van een duidelijk herkenbare betaalde advertentie, ruimer opgemaakt, en voorzien van de logo’s van de beleggingsinstellingen die deze fondsen aanbieden. Lezers die hierin beleggen kunnen zo de koersen sneller en makkelijker vinden.

De ruimte die door het verplaatsen van de advertentie van niet-beursgenoteerde beleggingsfondsen op doordeweekse dagen vrijkwam op de beurspagina’s, is ingevuld met twee Breaking views, de scherpe commentaren uit de Londense City op actuele financiële ontwikkelingen.

Op zaterdag hebben we een blok optiekoersen opgeofferd om de niet-beursgenoteerde beleggingsfondsen meer ruimte te bieden. Er zullen weinig actieve optiebeleggers zijn die voor hun koersinformatie afhankelijk zijn van de papieren krant.

De komende maanden zullen we de doordeweekse koersen terugbrengen tot een halve pagina per dag (exclusief de niet-beursgenoteerde beleggingsfondsen) en op zaterdag tot anderhalve pagina. De nadruk zal liggen op in Amsterdam genoteerde aandelen en beleggingsfondsen. We hopen hiermee met name beleggers die niet zo vaak kopen of verkopen, en misschien niet via internet beleggen, te bedienen.

Ook kijken we naar de vormgeving van de beurspagina’s. Om het de lezer gemakkelijker te maken het oog horizontaal over de pagina te laten glijden, van de naam van een fonds naar de koers en andere informatie, hebben we sinds vorige week om en om een witte en grijze ondergrond onder de tekst. Veel lezers vinden dit duidelijker.

Maar er zijn ook lezers, met name ouderen, die lieten weten dat ze de tekst op de grijze ondergrond nauwelijks kunnen lezen: het contrast tussen de letters en de ondergrond is voor hen te klein. We proberen dit te ondervangen door de grijze ondergrond volgende week lichter te maken, zodat het contrast met de letters toeneemt. Laat ons vooral weten of dit voldoende soelaas biedt.

NRC Handelsblad publiceert ook uitvoerige koersinformatie op internet, op www.nrc.nl/economie/beleggen. We studeren op mogelijkheden deze dienstverlening verder uit te breiden.

Birgit Donker Hoofdredacteur

Reacties: www.nrc.nl/lezerschrijft;

Nieuwe kwesties:

lezerschrijft@nrc.nl