Uitstoot broeikasgas in de Europese Unie licht gedaald in 2005

Rotterdam. De uitstoot van broeikasgassen in de Europese Unie is licht gedaald in 2005. Dat meldt het Europees Milieuagentschap (EEA) in zijn jaarlijkse rapport. Het is de eerste keer sinds 2001 dat een daling is vastgesteld. Volgens het rapport van het EEA daalde de uitstoot van broeikasgassen in de Europese Unie met 0,8 procent. Leden van het agentschap leggen er de nadruk op dat dit cijfer niet per se wijst op een structurele verandering, teweeggebracht door groeiende klimaatbewustwording en nieuwe wetgeving. De daling kan ook het resultaat zijn van toevalsfactoren, zoals een zachte winter. Bovendien gaat het om een gemiddelde, dat grote verschillen tussen landen verdoezelt. Zo doen Finland en Nederland het heel goed tot goed met een daling van respectievelijk 14,6 en 2,9 procent ten opzichte van 2004. Deze positieve cijfers neutraliseren de minder goede resultaten van landen als Spanje en Litouwen. In Spanje steeg de uitstoot van broeikasgassen in 2005 met 2,3 procent, in Litouwen was dat 7,2 procent. De daling van 0,8 procent is nog niet voldoende om de Kyoto-doelstellingen te halen, zei coördinator Andreas Barkman van het agentschap gisteren in de International Herald Tribune. Daarvoor is volgens hem jaarlijks een daling nodig als die in 2005.