Commissie berispt Nederland vanwege richtlijn detachering

BRUSSEL. Europees Commissaris Vladimir Spidla (Werkgelegenheid) heeft Nederland gisteren nogmaals berispt voor het niet voldoende naleven van de detacheringsrichtlijn. Deze richtlijn maakt het mogelijk voor buitenlandse werknemers tijdelijk in andere EU-lidstaten te werken. Nederland eist volgens de Commissie in sommige gevallen ten onrechte een werkvergunning van buitenlands personeel dat voor een bedrijf uit de EU werkt. Een werknemer uit bijvoorbeeld Oekraïne die legaal werkt bij een Duits bedrijf en tijdelijk gedetacheerd wordt naar Nederland, heeft daarvoor niet nog een werkvergunning nodig. Nederland eist die wel en overschrijdt daarbij Europese regelgeving. De Europese Commissie stuurt nu een `brief van ingebrekestelling` en kan in het ergste geval Nederland voor het Europese Hof van Justitie brengen. Den Haag bepaalde dit voorjaar na eerdere kritiek van de Commissie dat van personeel uit landen buiten de EU, wel kopieën van een verblijfs- en werkvergunning nodig zijn.