Schiphol mag nog steeds blijven groeien

De geluidsnormen voor Schiphol worden zodanig aangepast dat de luchthaven tot en met 2010 tot maximaal 480.000 vluchten kan groeien. Daardoor kan de luchthaven extra verkeer aan. Dit jaar komt Schiphol vermoedelijk uit op 435.000 vluchten.

Dat is in grote lijnen het akkoord dat is bereikt door alle betrokkenen bij het Schipholbeleid. Luchtvaartsector, omwonenden en bestuurders kwamen eergisteren tot het akkoord tijdens de ‘Alders-tafel’, het overleg dat enkele maanden geleden werd ingesteld onder leiding van Hans Alders, commissaris van de koningin in Groningen.

Schiphol gaat dit jaar zeer waarschijnlijk de geluidsnormen overschrijden, met name bij de Buitenveldertbaan. Dit kan betekenen dat vluchten moeten worden geannuleerd. VVD en CDA drongen er vorige week bij minister Eurlings (Verkeer en Waterstaat, CDA) op aan dit te ondervangen.

Aan de Alders-tafel is afgesproken dat de zogenoemde grenswaarden in de handhavingspunten rondom de luchthaven wettelijk moeten worden berekend volgens een maximumaantal vliegbewegingen van 480.000 in 2010. Daardoor zal Schiphol de geluidsnormen dit jaar niet overschrijden en zal er ook geen sprake zijn van ‘gedogen’. Er zullen dan door de inspectie geen boetes hoeven worden opgelegd. Het vorige kabinet ging al uit van een groei van Schiphol tot 500.000 vluchten in 2010. (NRC)