Buitengrenzen EU

Luxemburg, 13 juni. De landen van de Europese Unie zijn vooralsnog niet bereid een gemeenschappelijk beleid aan de buitengrenzen van de EU te formuleren. Pagina 5