Typoscript van W.F. Hermans ter veiling

Het typoscript van het ongepubliceerde blijspel De hemelvaart der dwaze maagden van W. F. Hermans wordt morgen bij veilinghuis Beijers in Utrecht te koop aangeboden.

Niet vaak komen complete, ongepubliceerde teksten van Hermans in de verkoop. Hermans schreef het absurdistische blijspel waarschijnlijk in 1945. Het bestaat uit drie bedrijven en is op rijm geschreven. Er zijn twee exemplaren bekend, waarvan een in het Letterkundig museum in Den Haag ligt.

Het exemplaar dat morgen geveild wordt, was in bezit van Juus Hartman (1905-1970), de tekenares met wie Hermans kort na de oorlog een relatie had en die de omslagillustratie van De tranen der Acacia’s ontwierp. De richtprijs voor De hemelvaart der dwaze maagden ligt tussen acht- en tienduizend euro.

De titel kan haast letterlijk worden genomen: het blijspel speelt zich grotendeels in de hemel af, waar in een ‘paradijsbar’ onder begeleiding van jazzmuziek drie dwaze maagden een chanson zingen voor ‘’s hemels portier St. Petrus’: „Een jongeman heel droef en naar / Wangen hol en kunst’naarshaar / De vrouw vond hem heel interessant / Al stond zijn naam nooit in de krant // Maar daar hij wellicht heel beroemd / Worden zou, heeft z’ hem gezoend. / Want aanleg had hij wel voor twee / En wel het meest voor t.b.c.”