Goedkope opslag CO-haven van Rotterdam

Rotterdam. Het Rotterdamse havengebied gaat een cruciale rol spelen bij het halen van de Nederlandse klimaatdoelen. Binnen 10 tot 20 jaar kan er in en rond het gebied een infrastructuur liggen om grote hoeveelheden van het daar vrijkomende broeikasgas CO2 op te vangen en ondergronds op te slaan, tegen een relatief gunstige prijs. Dat blijkt uit een rapport van de Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond, dat gisteren is aangeboden aan minister Cramer (Milieu, PvdA). Volgens het rapport kan in het Rijnmondgebied jaarlijks 20 miljoen ton CO2 worden opgevangen. Dat is bijna eenderde van de doelstelling die het kabinet-Balkenende IV heeft gesteld dat in 2020 de uitstoot van broeikasgassen 30 procent onder die van 1990 moet liggen.