Alders: Schiphol kan nog groeien

De geluidsnormen voor Schiphol worden zodanig aangepast dat de luchthaven tot en met 2010 tot maximaal 480.000 vluchten kan groeien. Daardoor kan de luchthaven extra verkeer aan. Dit jaar komt Schiphol vermoedelijk uit op 435.000 vluchten.

Dat is volgens welingelichte bronnen in grote lijnen het akkoord dat gisteravond is bereikt door alle betrokkenen bij het Schipholbeleid. Luchtvaartsector, omwonenden en bestuurders hebben het akkoord gisteravond bereikt tijdens de ‘Alders-tafel’, het overleg dat enkele maanden geleden werd ingesteld onder leiding van Hans Alders, commissaris van de koningin in Groningen.

Schiphol gaat dit jaar zeer waarschijnlijk de geluidsnormen overschrijden, met name bij de Buitenveldertbaan. Dit kan betekenen dat vluchten moeten worden geannuleerd. VVD en CDA drongen er vorige week bij minister Eurlings (Verkeer en Waterstaat, CDA) op aan dit te ondervangen.

Aan de Alders-tafel is afgesproken dat de zogenoemde grenswaarden in de handhavingspunten rondom de luchthaven wettelijk moeten worden berekend volgens een maximumaantal vliegbewegingen van 480.000 in 2010. Daardoor zal Schiphol de geluidsnormen dit jaar niet overschrijden en er zal er ook geen sprake zijn van ‘gedogen’. Er zullen dan ook door de inspectie geen boetes hoeven worden opgelegd.

Minister Eurlings liet tijdens het overleg met de Kamer vorige week weten zelf geen besluiten te nemen voordat alle betrokkenen het onderling eens zouden worden tijdens de Alders-tafel. „Ik neem de Alders-tafel zéér serieus”, zei hij. Naar verwachting neemt Eurlings het advies daarom over.

Het gisteren bereikte akkoord voorziet niet in afspraken voor de langere termijn. De luchthaven Schiphol wil graag doorgroeien naar 700.000 vluchten, waarvan een deel wellicht kan worden verplaatst naar regionale luchthavens, waaronder Lelystad en, in mindere mate, Eindhoven. Omwonenden vinden 500.000 vluchten op Schiphol voldoende om de mainportfunctie van de luchthaven te behouden en de concurrentie met andere grote luchthavens aan te kunnen.

Voorzitter Hans Alders van het overleg wilde vanochtend nog niets kwijt over de inhoud van het akkoord. Wel zegt hij: „Ik zie na het overleg voldoende mogelijkheden om een advies aan de minister uit te brengen. Dat heb ik hem zojuist meegedeeld.” Minister Eurlings kan het advies vermoedelijk donderdag of vrijdag tegemoet zien. Later volgen gesprekken aan de Alders-tafel over de toekomst van Schiphol op de middellange termijn.

Schiphol groeit de laatste jaren weer gestaag. De luchthaven maakte onlangs bekend vast te houden aan de wens voor een extra oostwestbaan, de zogenoemde parallelle Kaagbaan. Ook loopt een onderzoek naar „verlenging, verschuiving en opwaardering” van de zogenoemde Schiphol-oostbaan, die de laatste jaren nauwelijks was gebruikt. De luchthaven wil ook bouwen aan een nieuwe passagiersterminal.