Onbekende werken Mondriaan ontdekt

In Frankrijk zijn drie tot op heden onbekende schilderijen van Piet Mondriaan ontdekt. Het gaat om olieolieverfschilderijen uit de zogeheten ‘naturalistische’ periode van Mondriaan.

De Amsterdamse kunsthandelaar Dolf D. van Omme heeft de schilderijen aangetroffen bij de erfgenamen van de verzamelaar dr. J. Esser. De werken waren een eeuw geleden door Esser gekocht en sindsdien in de familie gebleven. De drie doeken komen niet voor in de oeuvrecatalogus.

Van Omme werd in maart gevraagd om in Frankrijk enkele werken uit de Esser-verzameling te taxeren. Daarbij kwamen drie werken naar voren die vermoedelijk zijn gemaakt door Mondriaan. Dat vermoeden werd versterkt doordat op de achterkant van één doek – Hooimijt achter een rij bomen – Esser zelf de naam Piet Mondriaan had geschreven. De echtheid van de ongesigneerde werken die zijn gemaakt in de periode 1902-1909, is volgens Van Omme bevestigd door Mondriaan-expert Joop Joosten.

Joosten is samen met mede-expert Robert Welsh in de zestigerjaren bij verschillende Esser-nazaten langs geweest. Deze drie werken zijn toen nooit aan hen getoond. Hierdoor zijn deze werken ook niet opgenomen in Catalogue Raisonné (1998) over Mondriaan.

Het doek Hooimijt achter een rij bomen wordt verkocht, voor naar schatting meer dan 100.000 euro. De twee andere werken – Irissen tegen een rode achtergrond en Boerenhoeve door bomen omringd blijven in bezit van de familie.