Goedkope CO2-opslag in haven Rotterdam

Energiecentrale van het Duitse Eon op de Maasvlakte in Rotterdam. De Rotterdamse haven is één van de grootste CO2-uitstoters van Nederland. Foto Hollandse Hoogte een medewerker van de roteb raapt afval op op de maasvlakte. op de achtergrond de kolengestookte energiecentrale van eon. foto: theo van pelt/ hh
Energiecentrale van het Duitse Eon op de Maasvlakte in Rotterdam. De Rotterdamse haven is één van de grootste CO2-uitstoters van Nederland. Foto Hollandse Hoogte een medewerker van de roteb raapt afval op op de maasvlakte. op de achtergrond de kolengestookte energiecentrale van eon. foto: theo van pelt/ hh Hollandse Hoogte

Het Rotterdamse havengebied gaat een cruciale rol spelen bij het halen van de Nederlandse klimaatdoelen. Binnen 10 tot 20 jaar kan er in en rond het gebied een infrastructuur liggen om grote hoeveelheden van het daar vrijkomende broeikasgas CO2 op te vangen en ondergronds op te slaan, tegen een relatief gunstige prijs. Dat blijkt uit een rapport van de Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR), dat vandaag is aangeboden aan minister Cramer (Milieu, PvdA).

Volgens het rapport kan in het Rijnmondgebied jaarlijks 20 miljoen ton CO2 worden opgevangen. Dat is bijna eenderde van de Nederlandse doelstelling. Het kabinet Balkenende IV heeft als doel gesteld dat in 2020 de uitstoot van broeikasgassen 30 procent onder die van ijkjaar 1990 moet liggen. Omgerekend betekent dat een vermindering van jaarlijks 65 miljoen ton aan broeikasgassen.

In Nederland verzetten milieuorganisaties zich tegen ondergrondse opslag van CO2, omdat de energievoorziening daarmee afhankelijk blijft van fossiele brandstoffen. Maar vorige week stelde een werkgroep onder leiding van hoogleraar energie en duurzaamheid C. Jepma dat Nederland zijn klimaatdoelen niet zal halen zonder gebruik te maken van ondergrondse CO2-opslag. Ook het Energieonderzoek Centrum Nederland en het Milieu en Natuur Planbureau hebben op het belang van deze technologie gewezen.

Het Rijnmondgebied is een grote CO2-uitstoter, door de aanwezigheid van elektriciteitscentrales, olieraffinaderijen, afvalverbranders en chemische fabrieken. Zonder verder beleid zal die uitstoot naar verwachting fors groeien, onder meer door de geplande bouw van twee kolencentrales.

Het plan van de DCMR is kostendekkend omdat een aanzienlijk deel van de CO2 wordt verkocht aan tuinders en gasmaatschappijen, die het broeikasgas nuttig kunnen gebruiken. „We hebben bij het opstellen van dit plan goed gekeken naar de economische haalbaarheid”, zegt directeur Jan van den Heuvel van de DCMR. „Het idee dat de overheid alles betaalt om het klimaatprobleem op te lossen, is niet reëel.”

Tuinders stimuleren met CO2 de plantengroei in hun kassen en voeren zo de productie op. Er bestaat al een pijpleiding die CO2 transporteert vanuit de Shell-raffinaderij in Pernis naar tuinders in het Westland. Die leiding kan nog worden uitgebreid, aldus het rapport.

Daarnaast kunnen gasmaatschappijen CO2 injecteren in bijna lege gasvelden in de Noordzee, om zo extra aardgas uit de velden te drukken. Hiervoor moet nog veel infrastructuur worden aangelegd. Verder zal veel CO2 kunnen worden opgeslagen in lege gasvelden in de Noordzee, waarvan de eerste rond 2010 beschikbaar komen.

Hoeveel het totale plan kost, wordt niet duidelijk. Wel worden de kosten voor het opvangen van een ton CO2 geraamd op 24 euro, wat relatief laag is. Dat komt omdat de fabrieken bij het opvangen van CO2 – een proces dat veel energie vraagt – gebruik kunnen maken van de restwarmte die in het Rijnmondgebied beschikbaar is.

Minister Cramer maakt later deze week de maatregelen bekend waarmee de Nederlandse klimaatdoelen moeten worden gehaald.