Twintig-weken echo is absoluut geen pretecho

In het artikel `Pretecho blijkt een rampecho` (NRC Handelsblad, 29 mei) wordt de indruk gewekt dat veel zwangere vrouwen geheel onvoorbereid de 20-weken echo laten doen in de veronderstelling dat zij een pretecho krijgen. Niets is minder waar.

Hoewel het altijd moeilijk zal blijven om vrouwen voor te bereiden op de mogelijkheid dat de uitslag van de echo hen voor een end-of-life decision zal stellen en het de vraag is of het überhaupt mogelijk is om daarop voorbereid te zijn, worden zij voorafgaand aan de echo wel degelijk mondeling en schriftelijk voorgelicht over de mogelijke consequenties van de 20-weken echo.

In de voorlichting wordt benadrukt dat het absoluut niet om een pretecho gaat, maar om een medische echo die er is om de zwangerschap te volgen en aangeboren afwijkingen en obstetrische problemen op te sporen. Verloskundigen, huisartsen, gyneacologen en ook klinisch genetici worden momenteel in groten getale bijgeschoold om deze voorlichting goed te kunnen geven.

De eisen voor deze bijscholing zijn vastgelegd door de betrokken beroepsgroepen (NHG, KNOV, NVOG en VKGN). Daarnaast is er voorlichtingsmateriaal beschikbaar dat alle beroepsbeoefenaren dienen in te zetten bij het geven van de voorlichting. Dit materiaal is ontwikkeld door het Erfocentrum (het nationale kenniscentrum voor erfelijkheid) en de Vereniging van Samenwerkende Ouder- en Patientenorganisaties (VSOP) in samenwerking met bovengenoemde beroepsgroepen.

Op www.prenatalescreening.nl kan al het voorlichtingsmateriaal gelezen en gedownload worden. Op deze site staat ook meer informatie over de bijscholing (deskundigheidsbevordering) van de beroepsbeoefenaren.