Taal die Vlamingen spreken is gewoon Nederlands

Een van uw redacteuren vindt het in de krant van 30 mei nog maar eens nodig om Fortis-topman Votron `Vlaams` te laten spreken. Wanneer zal die provincialistische Hollandse minachting ten aanzien van elke vorm van Nederlands dat niet aan de gorgelende en schrapende normen van de Randstad voldoet eens ophouden? De taal die Vlamingen spreken is even Nederlands als het Hollands van de grachtengordel en het Brabants van mensen uit Eindhoven of de omgangstaal die in Suriname wordt gesproken.

Wanneer zal NRC Handelsblad zijn eigen redacteuren eens uitleggen hoe ze wat zorgvuldiger en correcter met de terminologie België en Belgisch en Vlaanderen en Vlaams kunnen omspringen?

Zo blijft de krant het op de tv-pagina`s hebben over `België 1` en `België 2`, terwijl er sinds 40 jaar geen `Belgische` publieke omroep meer bestaat, wel een Vlaamse. Of hoeft enige precisie niet als het om een buurland gaat?