Press Now streeft slechts naar meer persvrijheid in Iran

Radio Zamaneh en workshops van Press Now in Teheran brengen Iraanse mensenrechtenactivisten in gevaar, zo wordt ten onrechte in het hoofdredactioneel commentaar gesteld (NRC Handelsblad, 31 mei).

Ja, inderdaad zijn er recentelijk arrestaties geweest van mensenrechtenactivisten. Maar alles wijst erop dat de recente golf van arrestaties voortkomt uit de 75 miljoen dollar die het Amerikaanse Congres voor democratiebevordering in Iran heeft uitgetrokken.

In Iraanse ultraconservatieve media is vervolgens, ten onrechte, een verband gelegd tussen deze steun en de Nederlandse hulp voor Iraanse media. Feit is dat niemand die betrokken is bij onze projecten met arrestaties te maken heeft gehad. Iraanse journalisten doen juist een klemmend beroep op ons om door te gaan.

De Iraanse autoriteiten hebben toestemming gegeven voor onze workshops. Klaarblijkelijk worden onze activiteiten niet door het Iraanse regime als `een poging tot ondermijning` gezien. Press Now streeft dan ook niet naar wijziging van het regime, maar slechts naar een vergroting van de persvrijheid in Iran.

Radio Zamaneh is daarom een zender die zich met objectieve journalistiek bezighoudt, en niet de zoveelste oppositiezender van Iraanse ballingen. We proberen in Iran zo transparant mogelijk te opereren. Dat betekent dat wij voortdurend het gesprek aangaan met de Iraanse autoriteiten over onze motieven, activiteiten en financieringsbronnen. Geheimhouding werkt averechts in het huidige Iran.

In onze gesprekken in Iran benadrukken we dat een organisatie als Press Now onafhankelijk van de Nederlandse overheid opereert. Dat we subsidie van diezelfde overheid krijgen is een verworvenheid van onze samenleving die we juist moeten verdedigen, en koesteren.