Oproep

Er werd ons een bureaucratieloos utopia beloofd. Als overheidsdiensten zouden zijn geprivatiseerd en verzelfstandigd, zou de tucht van de markt ervoor zorgen dat alles efficiënt verloopt en de klant echt koning is. Maar nog altijd verdwaalt iedereen vroeg of laat in de bureaucratische doolhoven van banken die verkeerd afgeschreven bedragen niet kunnen of willen terugstorten, internetproviders die niets weten van kapotte aansluitingen en burgerlijke standen waar pasgeboren kinderen niet kunnen worden aangegeven.

Het Zaterdags Bijvoegsel van NRC Handelsblad wil deze zomer een serie horrorverhalen over bureaucratie publiceren. Lezers kunnen hun ervaringen met bureaucratische doolhoven in maximaal 300 woorden mailen naar zaterdag@nrc.nl of sturen naar het Zaterdags Bijvoegsel, Postbus 8987, 3009 TH Rotterdam.

Degenen met de naarste, bizarste of langdurigste ervaringen worden hierover geïnterviewd. Voorwaarde voor een interview (met foto) is dat de ervaringen met documenten kunnen worden gestaafd.