`Meer eermoorden in Pakistan`

New York, 9 Juni. Een commissie van de Verenigde Naties die is belast met het promoten van vrouwenrechten, verdenkt de Pakistaanse regering ervan het probleem van `eermoorden` en van vrouwenhandel niet serieus te nemen. Volgens de VN-commissie voor het uitbannen van alle vormen van discriminatie tegen vrouwen, worden in Pakistan steeds meer vrouwen het slachtoffer van eermoord, ondanks verscherpte wetgeving in 2004. Vorig jaar meldde de Pakistaanse mensenrechtencommissie dat jaarlijks ongeveer duizend vrouwen worden gedood omdat ze worden verdacht van overspel of nadat ze de seksuele mores en andere sociale codes in hun regio hebben overtreden.