De inspectie

Goede morgen buurman. Ja, de tuin staat er prachtig bij, maar ik wilde je toch weer eens lastig vallen over die sector waar jij werkt, want die blijft mij verbazen. Heb je vorig weekend de onderwijsbijlage gelezen?

Ja zeker.

Ook dat interview over de inspectie?

Je bedoelt dat stuk over het promotieonderzoek van de onderwijskundige Melanie Ehren, waarin zij vertelt over haar ervaringen met de inspectie van het onderwijs?

Dat bedoel ik ja. Ze vraagt zich af of de inspecteurs wel een getrouw beeld krijgen van de school, want tevoren wordt alles opgepoetst. Sommige scholen gaan zo ver een conciërge in te huren voor de tijd dat de inspecteur er doorbrengt. De inspectie laat dus blijkbaar geruime tijd tevoren weten wanneer zij op de school langs komt.

Dat lijkt me heel redelijk.

Redelijk? Ik vind dat ronduit belachelijk. Een inspecteur die inspecteert doet zoiets niet. Die komt onaangekondigd op bezoek, zoals laatst een inspecteur bij het bedrijf waar ik werk die kwam controleren of sociale lasten worden afgedragen. Maar bij het onderwijs doen ze dat anders.

Daar zou je de scholen alleen maar angst mee aanjagen. De inspecteur als vogelverschrikker, als boeman. Daar wilden we nou net van af.

Weet je, die houding van jou is nou typisch onderwijs. Er mag vooral geen vrees zijn voor de inspectie. Dit soort normale grote-mensen-emoties dient in die softe sector zorgvuldig te worden vermeden. Eigenlijk raar dat de inspecteur er nog inspecteur heet. Is er bij jullie dan nooit iemand op het idee gekomen deze functionaris te betitelen als vertrouwensadviseur? Dat zou beter passen dan dat afschuwelijke inspecteur, alsof het in hemelsnaam mogelijk zou zijn dat er iets mis is op een school!

Je draaft weer door. Natuurlijk zijn er op scholen, net als trouwens overal elders, hier en daar wel kleine verbeterpunten.

Kleine verbeterpunten? De kranten staan al jaar en dag vol over levensgrote verbeterpunten. Laatst nog dat veel leerlingen aan het eind van de lagere school nauwelijks kunnen lezen. Iets wat uitsluitend het gevolg schijnt te zijn van slecht onderwijs.

Maar zoiets wettigt toch niet de noodzaak de school onaangekondigd met een inspectie te overvallen?

Te overvallen? Nee, gewoon aanbellen, goede morgen, mijnheer, mevrouw, wij zijn van de inspectie en wij komen kijken hoe het hier toegaat. Zo doe je dat, inspecteren. Maar weet je wat ik helemaal niet begrijp?

Nee, dat zou ik niet weten.

Dat is dat ze die inspecteurs straks helemaal niet meer naar de scholen willen sturen.

Je bedoelt dat de inspectie anders gaat werken?

Ja dat bedoel ik. Dat bleek ook uit dat interview, dat de inspectie straks de scholen vraagt schriftelijk vragen te beantwoorden.

Dat klopt. De bedoeling is dat het hele onderwijs zichzelf controleert, door middel van zelfevaluatie-rapporten. De scholen sturen die naar de inspectie en op grond daarvan kan die beoordelen of een school goed functioneert. En als het niet goed is, stapt de inspectie daar op af.

Besef je nou echt niet hoe onzinnig dat is? Wat heeft de beoordeling van een restaurant door Johannes van Dam voor waarde als hij tevoren zijn bezoek aankondigt? Gelukkig is hij veel te verstandig om zoiets te doen, maar van jou mag hij alleen een vragenlijstje toesturen over hoe ze de kaassoufflé maken.

Buurman, laten we het maar weer over de tuin hebben, want over het onderwijs worden we het toch nooit eens.

lgm.prick@worldonline.nl