Binnen de PvdA moet ruimte zijn voor alle geloven

Thomas von der Dunk is van mening (Opiniepagina, 5 juni), dat de PvdA het aan haar stand verplicht is om de door hem zo genoemde `doorbraakpoging` van Ehsan Jami te steunen. Dat lijkt te betekenen, dat de PvdA zou moeten verklaren, dat Jami een goede en juiste stap deed, toen hij de islam de rug toekeerde.

Wij menen daarentegen, dat de PvdA haar eigen geschiedenis totaal zou verloochenen, als zij dat met Von der Dunk eens was. De PvdA is haar bestaan immers begonnen als `doorbraakpartij`, een partij waarin iedereen, dwars tegen de toen nog heersende religieuspolitieke verzuiling in, zou kunnen meedoen, ongeacht het soort van geloof of ongeloof, dat hij aanhing. In dat voetspoor moet er ook vandaag in de PvdA alle ruimte zijn voor moslims, christenen, atheïsten en humanisten. Het ligt niet op de weg van de PvdA om het geloof of het ongeloof van de één juister te vinden dan dat van de ander.

Wijzelf zijn sinds jaar en dag lid van de PvdA en van de Hervormde (nu Protestantse) kerk. Sommige geloofsgenoten hebben het wel eens moeilijk gehad met onze politieke keuze. In de PvdA echter heeft niemand ons ooit voorgehouden, dat wij à la Von der Dunk in de naam van Verlichting en emancipatie het geloof zouden moeten verlaten. Dat moet vooral zo blijven. Ook voor moslims.