Alleen via een VN-top is andere wereld mogelijk

Wat het oplossen van wereldproblemen betreft, is het nut van de G8-top nihil. Het behoeft immers geen betoog dat de oplossing van de wereldproblemen niet een taak is van de regeringsleiders van de 8 machtigste landen, maar van alle 192 landen die lid zijn van de VN.

Voor de totstandkoming van de broodnodige mondiale aanpak onder VN-vlag, zal onze volkerenorganisatie grondig verbouwd moeten worden, via een algemene VN-conferentie ter herziening van het Handvest. Als VN-lid zou onze regering daartoe het initiatief kunnen nemen. Daarmee zou Balkenende-IV de andersglobalisten de wind uit de zeilen nemen, omdat enkel via die VN-top de andere wereld die hen voor ogen staat, in het vizier is te krijgen.