Agent kan in bestanden van ander korps

Regiokorpsen van de politie kunnen sinds kort de bestanden van alle andere korpsen raadplegen. De politie hoopt dat het delen en koppelen van informatie tot meer opgeloste zaken zal leiden.

Sinds begin dit dit jaar kunnen politiekorpsen ongeveer 40 miljoen documenten raadplegen via de zoekmachine van het BlueView-systeem, dat zes miljoen euro heeft gekost. Dat was daarvoor niet mogelijk. Het gaat om documenten als processen-verbaal, verhoren, aangiftes of rapportages van agenten van maximaal vijf jaar terug. Aan het eind van het jaar moeten hier nog 15 miljoen documenten bij komen.

Volgens korpschef Ruud Bik van politieregio Zuid-Holland-Zuid zal het nieuwe systeem leiden tot een cultuuromslag. In het verleden bestond volgens hem weinig bereidheid tot het delen van gegevens. „Informatie geeft een monopoliepositie. Dat is vroeger wel een probleem geweest.”

Ongeveer 2.000 speciaal opgeleide medewerkers van de infodesks van de korpsen zijn bevoegd om het systeem te raadplegen. Gegevens over zware criminaliteit zijn niet beschikbaar. Nieuw ingevoerde informatie wordt elke dag vanuit de verschillende computerbestanden in een centrale database geplaatst.

De koppeling van informatie kan zaken met elkaar in verband brengen en ook trends laten opvallen, zegt Bik. „Je kunt direct zien of bijvoorbeeld koperdiefstal op meer plekken in het land gebeurt.”

Volgens Bik is het moeilijk voor te stellen dat de politie ooit zonder het systeem heeft kunnen werken. „We zijn laat begonnen maar wat mij betreft niet té laat.” Dat is volgens Bik te wijten aan de hoge kosten en de cultuur waarbij het delen van informatie tussen verschillende korpsen niet soepel verliep.

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) is een onderzoek gestart naar het functioneren van de informatiedesks van de politiekorpsen. Volgens het CBP kunnen de desks steeds meer afgeschermde informatie raadplegen. Onder de volgend jaar nieuw te verschijnen Wet politiegegevens zullen deze mogelijkheden toenemen.

Het onderzoek zal zich richten op de vraag of de bescherming van persoonsgegevens voldoende is gewaarborgd.