Wat je niet wilt

Wat je wilt, is een overheid die je tegen anderen in bescherming neemt. Je wilt dat er regels zijn die voorkomen dat iemand zomaar een mes in je buik steekt of met tweehonderd kilometer per uur tegen het verkeer in gaat rijden. Je wilt dat er wordt opgetreden tegen fabrieken die de lucht verontreinigen die wij ademen. Maar de overheid wil ons de laatste tijd in toenemende mate in bescherming nemen tegen onszelf. Ze wil niet alleen verbieden dat iemand schade toebrengt aan een ander, maar ook dat iemand willens en wetens iets doet wat schadelijk is voor zichzelf.

Ik geloof dat zelfs Hitler nooit op het idee is gekomen om zich te bemoeien met wat zijn onderdanen aten. Maar tegenwoordig kijkt niemand ervan op als onze overheid eetgewoonten wil bestrijden die ze ongezond acht. Straks wil ze ook onze ongezonde gedachten nog verbieden. Het is een principieel punt. Zodra de overheid ons de vrijheid ontzegt om iets te doen wat op geen enkele manier schadelijk is voor anderen, ontzegt zij ons de vrijheid.

Vandaag spreekt de ministerraad over een algeheel rookverbod in de horeca dat al volgend jaar in moet gaan. Minister Klink van Volksgezondheid is daar een fel en fanatiek voorstander van. Het roken van tabak in het openbaar is zowel schadelijk voor jezelf als voor anderen. Inderdaad moet de overheid er alles aan doen om te voorkomen dat rokers anderen schade berokkenen. Geen roker die daar anders over denkt. De horeca zelf denkt er net zo over en heeft verschillende maatregelen voorgesteld om te voorkomen dat anderen last hebben van rook, zoals aparte ruimten en afzuiginstallaties die de overlast tot nihil reduceren. Met dergelijke maatregelen is een rookverbod overbodig.

De vasthoudendheid waarmee Klink afstevent op een rookverbod is ronduit obsceen. Ik ben al een leven lang passief meeroker van grote hoeveelheden kankerverwekkende uitlaatgassen. Wat ik wil, is een overheid die mij daartegen in bescherming neemt. Ik ben bereid een algeheel rookverbod in de horeca te accepteren, op voorwaarde dat er ook een algeheel verbod komt op autorijden in het openbaar.