Klinisch onderzoek vaker geregistreerd

Rotterdam. Registratie van medische research is regel geworden. In 2005 maakten twaalf vooraanstaande medisch-wetenschappelijke tijdschriften bekend alleen resultaten te publiceren van onderzoek dat vanaf het allereerste begin in een database is geregistreerd. Voorheen konden farmaceutische bedrijven ongunstige onderzoeksresultaten gewoon verdonkeremanen. De tijdschriften hebben nu een eerste balans opgemaakt. In mei 2005 telde het grootste register voor medisch onderzoek, het Amerikaanse ClinicalTrials.gov, iets meer dan 13.000 studies. Een maand later waren dat er al 22.000 en nu zijn het er meer dan 40.000.