Inspraak over EU laat en nutteloos

Verbaasd las ik in het artikel van Michèle de Waard ‘Burgers, hoe denkt u nu over Europa?’ dat het parlement inspraakbijeenkomsten organiseert voor burgers om zich een mening te vormen over Europa en het ‘nieuwe’ Europese verdrag (nrc.next, 4 juni). Met excuus, maar wanneer werd het ‘nee’ tegen de Grondwet uitgesproken? Dat het parlement pas nu uit zijn blauwe zetel opstaat en inspraakbijeenkomsten organiseert, is een beschamende vertoning, zo vlak voor de wellicht cruciale bijeenkomst van de Europese regeringsleiders in Berlijn. Ineens is Nederland ontwaakt en wordt het grondwetdebat nog eens dunnetjes overgedaan.

Politici hadden al eerder actief moeten zijn. Ze hadden de EU tot een topprioriteit moeten maken. Ze hadden in plaats van onrust in Brussel te zaaien, eerst met het thuisfront moeten praten. Daarnaast zou het kabinet nu niet aankijken tegen opnieuw een dreigend ‘nee’.

Inspraakbijeenkomsten zijn bovendien ook in Duitsland georganiseerd – tot zover de uniciteit van het geheel – maar op een andere basis dan in Nederland. In Duitsland wisten de burgers heel goed hoe de regering over Europa dacht. In Nederland daarentegen wil het parlement zelfs eerst weten wat Nederland vindt voor ze een standpunt inneemt. Daarmee vervalt de zin van inspraakbijeenkomsten. Vanuit een ongeïnformeerde positie kan men niet discussiëren, althans niet zinvol.

Mare van den Eeden Amsterdam/Mainz