Europarlement fel tegen uitkleden EU-grondwet

Het Europees Parlement verzet zich fel tegen het uitkleden van de Europese Grondwet. Het nam gisteren met overweldigende meerderheid een resolutie aan, waarin het parlement zegt dat de grondbeginselen van het door Frankrijk en Nederland verworpen Verdrag gehandhaafd dienen te blijven.

Over twee weken zullen de regeringsleiders van de 27 lidstaten van de Europese Unie moeten besluiten hoe de impasse rond de Grondwet, bedoeld om het bestuur van de Europese Unie doelmatiger en doorzichtiger te laten werken, kan worden doorbroken.

De resolutie van het Europarlement heeft geen bindende werking. In een later stadium kan het parlement wel een bindend oordeel geven over het verdrag.

De regeringsleiders lijken aan te koersen op een aanzienlijk kortere tekst die in elk geval niet meer van de in sommige landen beladen term Grondwet is voorzien. Veel ruimte zou al gewonnen kunnen worden als in het nieuwe Verdrag slechts naar andere, reeds bestaande EU-verdragen wordt verwezen. In de Europese Grondwet waren al deze teksten juist samengevoegd.

Dit geldt onder andere voor het Europees Handvest voor de Grondrechten. Frankrijk en Nederland vinden dat deze tekst niet in een nieuw verdrag hoeft te worden opgenomen. Het Europees Parlement waarschuwt „elk resultaat” van de onderhandelingen tussen de regeringsleiders af te zullen wijzen die leiden tot een aantasting van de bescherming van de rechten van de burgers.

In de Europese Grondrechten is onder andere het stakingsrecht verankerd. Uit Groot-Brittannië komen berichten dat premier Blair een uitzonderingspositie voor zijn land wil bedingen. De Britten voelen er niets voor dat een Europese rechter straks gaat bepalen of een staking in Groot-Brittannië al dan niet rechtmatig is. „Ik vrees dat de Europese Grondrechten straks bij de onderhandelingen het kind van de rekening zullen worden”, zei de Franse socialistische Europarlementariër Pervenche Berez gisteren.