Energiesector binnen 2,5 jaar gesplitst

De splitsing van de energiebedrijven moet binnen tweeënhalf jaar voltooid zijn. Dat heeft minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken, CDA) gisteren aan de Eerste en Tweede Kamer laten weten.

Daarmee is een eind gekomen aan een discussie van verschillende jaren over afsplitsing van het beheer van het publieke energienet van de commerciële activiteiten van energiebedrijven, waaronder de productie en levering van energie.

Eind vorig jaar leek de splitsing al een politiek feit, nadat toenmalig minister Brinkhorst (D66) die door de Tweede Kamer had geloodst. De Eerste Kamer nam daarna echter een motie aan, die ervoor zorgde dat de splitsing voorlopig werd uitgesteld.

Van der Hoeven zei echter in april van dit jaar voldoende aanleiding te zien om de splitsing alsnog door te zetten. Zij is bang dat door risicovolle zakelijke avonturen van energiebedrijven het netwerk in gevaar komt. In de motie van de Eerste Kamer werd dit als mogelijke reden genoemd om de splitsing alsnog te realiseren. De minister verwijst in haar brief naar buitenlandse expansie van energiebedrijf Delta en de aangekondigde fusie tussen Nuon en Essent, die gericht zou zijn op Europese uitbreiding.

Een woordvoerder van Nuon zegt de beslissing te betreuren. „Wij zien in de argumenten van de minister geen directe aanleiding tot splitsen.” Ook Essent zegt teleurgesteld te zijn over het besluit van de minister.

De voorgenomen fusie tussen beide bedrijven gaat wel gewoon door, laten zowel Essent als Nuon weten. „De beslissing heeft geen gevolgen voor onze plannen”, zegt een woordvoerder van Essent. Tijdens de aandeelhoudersvergadering vorige maand zei bestuursvoorzitter Michiel Boersma van Essent nog dat de fusie niet zou doorgaan bij een gedwongen afsplitsing van het net.

Eerste Kamerlid Doek (CDA) begrijpt de haast van de minister niet. „Ik verbaas mij over het tijdstip waarop de minister het noodzakelijk acht de splitsing door te voeren. Het onderzoek dat toezichthouder DTe onlangs uitvoerde sluit weliswaar de risico’s niet volledig uit, maar diezelfde risico’s worden ook niet gekwalificeerd, volgens Doek. „Wat zijn die risico’s dan? Gaat het licht uit?”.

Het Koninklijk Besluit van de minister ligt nu ter beoordeling bij de Eerste en Tweede Kamer. De bedoeling is dat de wet 1 augustus in werking treedt.