Beter dan boksen of hanengevechten

John Major: More Than a Game. Story of Cricket’s Early Years. HarperCollins, 434 blz. € 43,–
John Major: More Than a Game. Story of Cricket’s Early Years. HarperCollins, 434 blz. € 43,–

John Major: More Than a Game. Story of Cricket’s Early Years. Harper Collins, 434 blz. € 43,-

Een jaar of twaalf geleden vergezelde een Britse journalist premier John Major naar een cricketwedstrijd. In deze ontspannen ambiance zou de politicus zich wel wat smeuïge roddels laten ontvallen. IJdele hoop. Major praatte alleen maar over cricket. Voor hem was het bezoek aan een cricketwedstrijd juist de aangewezen manier om de politieke misère in Westminster even te vergeten, net zoals hij veertig jaar eerder de ouderlijke flat als het even kon verruilde voor het nabijgelegen cricketstadion The Oval. In datzelfde stadion kon men Major ook aantreffen op de ochtend na zijn smadelijke verkiezingsnederlaag tegen Tony Blair.

Tijdens zijn premierschap mijmerde Major graag over Engeland met haar ‘lange schaduwen over cricketvelden’. Op die velden trof hij de simpele waarden aan die hij gaarne in de rest van de maatschappij wil terugzien: fair play, ingetogenheid en respect. Waar hij er, dankzij een ontembare promiscuïteit bij zijn kabinetsleden, niet toe is gekomen om het devies ‘Back to Basics’ waar te maken, daar zou hij er als crickethistoricus in slagen. In More Than a Game ontdoet Major de cricketgeschiedenis van romantische mythen. Liever legt hij de nadruk op het lot van de gewone cricketers; zij die het cricket verrijkten, maar er zelf zelden rijk van werden.

Major laat het boerenspel ‘creckett’ halverwege de zestiende eeuw op het platteland van Zuidoost-Engeland beginnen. In de puriteinse jaren werd deze ‘hellish pastime’ door de kerk verafschuwd. Het zou de zondagsrust verstoren en gebroken kerkramen opleveren. Desondanks won cricket aan populariteit. Het vormde een beschaafd alternatief voor boksen, hanengevechten en feestgedruis bij openbare executies.

Major bestrijdt het idee dat Lord Harris het cricket eind 19de eeuw introduceerde in India. Voorts toont hij aan dat de iconische W.G. Grace behalve cricketgenie ook geldwolf, hork en valsspeler was. En als het aan cricketlegende Thomas Lord had gelegen, was ‘zijn’ cricketveld Lord’s, nu hart van de cricketwereld, volgebouwd met huizen. Dat laatste kwam Major bekend voor. In het nawoord zegt hij het te betreuren dat hij als premier niet heeft kunnen voorkomen dat tal van velden zijn verkocht aan projectontwikkelaars.

Patrick van IJzendoorn