Status bepaalt brein van molrat

rotterdam, 7 juni. Het brein van naakte molratjes die geen sex hebben, is kleiner dan dat van soortgenoten die dat wel hebben. Als deze ondergeschikte beestjes zich alsnog voortplanten doordat ze een andere sociale status krijgen, verandert hun brein. Dit concluderen onderzoekers uit Amherst in de Proceedings of the National Academy of Sciences. Naakte molratten wonen ondergronds in groepen van 60 tot 80 beestjes. Net als in bijenkolonies produceert maar één vrouwtje nakomelingen. Maximaal drie mannetjes mogen haar bevruchten, de rest blijft ondergeschikt. De onderzoekers plaatsten ondergeschikte molratjes bij een exemplaar van het andere geslacht om zich voort te planten. Na vier jaar namen ze de maat van de hersenen op. Daaruit bleek dat de reproducerende beestjes aanzienlijk meer cellen hadden gekregen in de gebieden die te maken hebben met de voortplanting dan ondergeschikten.