Lage opkomst in Arnhem bij referendum

Het referendum over de aanleg van een haven in de binnenstad van Arnhem is ongeldig. Slechts 10,3 procent van de kiesgerechtigde bevolking kwam gisteren naar de stembus.

Voorafgaand aan het zogeheten preferendum – Arnhemmers konden kiezen uit drie opties – was als eis een opkomst van minimaal dertig procent gesteld.

Nu moet de gemeenteraad beslissen welke variant wordt uitgevoerd, maar door de lage opkomst wordt dit besluit waarschijnlijk uitgesteld. Een raadsmeerderheid wil meer bedenktijd. „In vol tempo doormarcheren is niet logisch”, zegt fractievoorzitter Rudi Rikken van de PvdA. Tegen de aanleg van de haven is veel verzet. Enkele oppositiepartijen hadden opgeroepen tot een boycot van het preferendum, omdat er geen mogelijkheid was tegen te stemmen. SP-fractievoorzitter Gerrie Elfrink concludeert dat er voor de haven en omliggende hoogbouw onvoldoende draagvlak is. „We moeten kijken wat de stad wel wil.” Van de 11.000 Arnhemmers die stemden, koos bijna de helft (47%) voor de variant met een sluis.

Het college van B en W bepaalt morgen welk voorstel aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Waarschijnlijk komt er ook een onderzoek naar de oorzaak van de lage opkomst. Arnhem heeft 1,2 miljoen euro geïnvesteerd in een campagne voor het preferendum dat gold als compromis nadat een verzoek om een correctief referendum was afgewezen.

De haven is het meest opvallende onderdeel van Rijnboog, een grootscheepse opknapbeurt van het gebied tussen de John Frost-brug en de Nelson Mandelabrug. Het stadsdeel, in de Tweede Wereldoorlog grotendeels verwoest en in snel tempo herbouwd, is volgens de gemeente gedateerd en verouderd. Culturele voorzieningen, kantoren en woningen moeten het gebied aantrekkelijker maken. De Spaanse stedenbouwkundige De Solà-Morales bedacht het plan om via een haven een betere verbinding tussen de historische binnenstad en de Rijn te realiseren. Na jaren voorbereiding heeft de gemeenteraad vorig jaar ingestemd met Rijnboog, dat een totale investering van een miljard euro vergt.